Δευτέρα

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΨΕΜΜΑΤΑ, ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΑΝΟΗΣΙΕΣ

Η διοίκηση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος δεν είναι μόνο Εθνικά υπόλογη για τη στάση της στο θέμα της Μεγάλης Στοάς των Σκοπίων, αλλά γνωστή και ειδικευμένη στην απόκρυψη και διαστρέβλωση της αλήθειας. Έτσι στην Ιστοσελίδα της αναφέρει τα κάτωθι, αποκρύπτουσα την αλήθεια.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τον Μάιο του 1993 μία ομάς Διδασκάλων, εν ενεργεία μέλη Συμβολικών Στοών υπό την Δικαιοδοσία της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, οι οποίοι είχαν ήδη ανυψωθεί εις την Τάξιν της Βασιλικής Αψίδος, έλαβαν την απόφαση να προβούν στην εγκαθίδρυση των Περιστυλιακών, των Κρυπτικών βαθμών, καθώς και των Ιπποτικών Τάξεων στον Ελλαδικό χώρο.
Ερώτησή μας Σε ποιές Μεγάλες Δυνάμεις του Περιστυλιακού Κρυπτικού και Ιπποτικού Τεκτονισμού, είχαν μυηθεί οι Διδάσκαλοι αυτοί, που έλαβαν την απόφαση να προβούν στην εγκαθίδρυση των Περιστυλιακών, των Κρυπτικών βαθμών, καθώς και των Ιπποτικών Τάξεων στον Ελλαδικό χώρο.
Απάντησή μας Στο Ύπατο Μεγάλο Περιστύλιο της Ελλάδος που είχε ιδρυθεί το 1976-78 και ήταν Μέλος του Διεθνούς Μεγάλου Περιστυλίου, στο οποίο ανήκετε και τώρα.
Δεν καταλαβαίνουν ότι με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζουν πανηγυρικά την κανονικότητα της ιδιότητας των μελών που ίδρυσαν και λειτουργούσαν τα παραπάνω σώματα- άρα και την κανονικότητα των σωμάτων αυτών- άρα στην ουσία αποκηρύσσουν την δίωξη της Υόρκης και τον επίτιμό τους.Τον Αύγουστο του 1993 η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος πήρε την ιστορική απόφαση της ιδρύσεως του Τύπου της Υόρκης, Η απόφασις αυτή είχε μία ενθουσιώδη απήχηση μεταξύ των Αδελφών Διδασκάλων των Συμβολικών Στοών, οι οποίοι ένθερμα υποστήριξαν την απόφαση αυτή της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.Ερώτησή μας Γνωρίζουν την σχισματική και παράνομη εγκύκλιο ο7/1985 για το Τάγμα της Υόρκης όπου είχαν μυηθεί και ήσαν μέλη αυτοί που αργότερα «ίδρυσαν» τον τύπο της Υόρκης υπό την «αιγίδα» της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.
Απάντησή μας Αυτονόητη


Τα τρία πρώτα Περιστύλια που συνεκρότησαν το Ύπατο Μέγα Περιστύλιο Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος της Ελλάδος ήταν τα ακόλουθα:
‘‘ΕΛΕΥΣΙΣ’’ υπ’ αριθμόν 1 Ανατολής Αθηνών
‘‘ΔΩΔΩΝΕΑ ΑΣΠΙΣ’’ υπ’ αριθμόν 2 Ανατολής Ιωαννίνων
‘‘ΒΕΡΓΙΝΑ’’ υπ’ αριθμόν 3 (Αγγλόφωνο) Ανατολής Αθηνών
Τα τρία αυτά ιδρυτικά Περιστύλια αποφάσισαν και πρότειναν όπως εγκατασταθεί ο τότε Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, και νυν Επίτιμος Μέγας Διδάσκαλος Ενδοξότατος Αδελφός Χρήστος Μανέας πρώτος Μέγας Προκαθήμενος του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος της Ελλάδος, ο οποίος όρισε το Συμβούλιο του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου.

Ερώτησή μας Ποιός Μ.Δ. εξέδοσε την σχισματική και παράνομη εγκύκλιο ο7/1985, ποιός έκανε διώξεις και ψευτοδίκες κατά της ηγεσίας του Τάγματος της Υόρκης, που οδήγησαν στο Μεγάλο Σχίσμα του 1986
Απάντησή μας Ο γνωστός επίτιμος, δικηγόρος του ιδιοκτήτη της πλέον αντιτεκτονικής εφημερίδας καθώς εταιρείας παραγωγής και εμπορίας όπλων που πρόσφατα αυτοανακηρύθηκε και αρχηγός του Σκωτικού Τύπου. Έτσι έγινε αρχηγός της Υόρκης από κείνους που πρώτα είχε αποκηρύξει, ως ανήκοντες σε παράνομο και αντικανονικό Τάγμα (Επειδή δεν ήταν δικό του)

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι παρά τον βραχύ χρόνο λειτουργίας των τα Εργαστήρια του Τύπου της Υόρκης αναγνωρίσθηκαν από τα αλλοδαπά Μεγάλα Σώματα αυτού του Τύπου, ως κανονικώς εγκαθιδρυθέντα και λειτουργούντα σύμφωνα με τα διεθνώς καθιερωμένα, τους κανόνες, τα Τυπικά και τις Αρχαίες Παραδόσεις του Ελευθεροτεκτονισμού εν γένει, και του Τύπου της Υόρκης ιδιαιτέρως.
Εις τον διεθνή τεκτονικό χώρο το Ύπατο Μέγα Περιστύλιο των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος καθώς και το Μέγα Συμβούλιο των Βασιλικών και Εκλεκτών Διδασκάλων, και το Μέγα Στρατόπεδο, διατηρούν άρρηκτη την τεκτονική αλυσίδα με τις αναγνωρισμένες τεκτονικές δυνάμεις του Τύπου της Υόρκης με την ανταλλαγή Μεγάλων Αντιπροσώπων σε όλη την υφήλιο.
Η εγκαθίδρυση του Τύπου της Υόρκης συνέβαλε τα μέγιστα στην διεθνή προβολή του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
Παιδιά
Την Υόρκη στην Ελλάδα την έφεραν το 1976 ο αείμνηστος Λέων Φραγκεδάκης και ο Ευμένης Καλούδης με τη βοήθεια κορυφαίων Ελλήνων Ελευθεροτεκτόνων όπως ο Στάθης Λιακόπουλος, ο Στέφανος Παιπέτης, ο Δήμος Θάνος, ο Τάσος Παλιεράκης, ο Φώτης Κόλλιας κλπ. Εγκαταστάθηκε σαν ανεξάρτητη Μεγάλη Δύναμη το 1978 από τον Μεγάλο Προκαθήμενο του Διεθνούς Μεγάλου Περιστυλίου, σε πανηγυρική τελετή με εκατοντάδες προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων και ο επίτιμός σας, που επειδή ποτέ δεν είχε δημιουργήσει τίποτε ανάλογο, επιδόθηκε σε όργιο διωγμών που οδήγησαν στο Μεγάλο σχίσμα του 1986.
Διαβάστε το βιβλίο του Λιακόπουλου (έχει και φωτό με τον επίτιμο στην τελετή εγκαθίδρυσης και τα διεθνή διπλώματα αναγνώρισης) και πείτε και μια φορά την αλήθεια στον κόσμο.
Υόρκη σαν εκείνη δεν θα μπορέσετε ποτέ να κάνετε εσείς όχι μόνο γιατί είσθε άσχετοι από Τεκτονισμό αλλά γιατί συνεχίζετε μικρόψυχα να λέτε ψέμματα και ανοησίες και μάλιστα με θράσος χιλίων πιθίκων

ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

1 σχόλιο:

AndreasDT είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

www.tekton33.blogspot.com

Αρχειοθήκη ιστολογίου